A Szakrális Frekvenciák Hullámairól

Ha az Élet energiái rezgésekből, atomokból, frekvenciákból, hullámokból állnak...

…Akkor hogyan lehet az anyag világba egy meglévő rezgés szakrális modellt lehívni, hogy beteremtsen? Mégsem volt a régi korok embereinek fantázia szüleménye az Istenségekkel és égi lényekkel, gyógyító rezgéseikkel való kapcsolat felvétele?
Felülről Befogható Hullámok
Ahogy az emberi világban láthatatlanok a rádió és műhold, tv, internet, mobil hullámok, úgy pont az egység végtelen kvantumóceánjában még összetettebb, kiterjedtebb dimenziókban frekvenciák, adások, jelek ne lennének?

Már az ősök tudták ,hogy az emberi lét testi, tudati, és globális jelenlétével egy transzformátor, mint egy rádió adó vevő képes fogni, érzékelni, konstruktívan felhasználni magasabb természetű valóságok erejét, útmutatásait. Hatalmas csodákat, gigantikus méretű varázslatokat hoztak létre. Az emberi tudat és állapotainak lehetőségét alá vetve a felsőbb egységünkben létező, emberen túli, feletti, kollektív, és kozmikus szinteknek alkalmazták.

Komplikált és koncentrációt, testi energiát, környezetet igénylő megfelelő hangrezgetéssel énekelt mantrákkal, szakrális festmények vizualizációjával, speciális helyszíneken megfelelő létszámú ember csoport helyileg beállított pozitúra mágiában képes volt elviselni, és eloszlatni egészségesen a leáradó hatást, kapcsolatot létesítve egy felsőbb valóság vezér lényével, vagy lénycsoportjával.

Ezek voltak a jelenleg ismert misék, ceremóniák ősei, melyeknek olyan éteri, asztrális, kauzális hatásai áradtak szét a térben, hogy akik arra jártak, és betegek voltak, azonnal egy gyógyuláson, és meghatódáson mentek keresztül. 

A mai kor embere nagyon fejlett evolúciós lépcsőn sokkal egyszerűbben és praktikusabban kihasználhatja ezt.
Lekonvertálás Technológiája
A tudományban az átkonvertálás szót átváltásra, átalakításra szokták használni. Átalakítás különböző fizikai vagy logikai formátumok között. Értéket átváltani egy másik mértékegységre stb…

A lekonvertálás egy magasabb dimenzió rezgés hullámhosszán létező teremő kollektív tudatfelettiben lakó Univerzális törvényt fenntartó intelligens kvantum mező frekvenciájának lehívása és beteremtése a fizikai síkra. Ha úgy tetszik modern szóval letöltése az energia, intelligencia, ható erőnek a pszichébe, a termetési mátrixba. A testbe a lélekbe a szellembe a környezetbe, élettérbe.

Ahogy lerezeg az adott frekvencia hullámhossza a benne működő fentről éltetett célra irányított princípium elkezd fokozatosan kibomlani az emberi valóság belső és külső dimenzióiban egyaránt.

Régi bonyolult rítusok, erre mérnöki precízitással és szakrális geográfiával, fentről vezérelt módszertannal meghatározott helyszíneken, bonyolult tudatot sok évtizedig képző behangolási eljárásokkal hívtak le az ősi, aranykori időkben ilyen frekvenciákat.

Ahogy előbb utóbb romlani, majd kihalni kezdtek ezek a kultúrák, jelenleg már csak a romok maradtak fenn a legutóbbi civilizációknak, melyek az ismeretlenség homályába vésznek a mai kor embere számára.

A jelenleg élő humán beállítottság sokkal mobilisabb, egyszerűbb eljárást igényel. Az evolúciós csúcstechnológiáknak ebben a korban kimagasló színvonalon megvalósítható.
Spirituális Út Új Szintre Emelése
Ez az új tudatszint lehetőség, mint a spirituális evolúció új következő lépcsőfoka felülről jelent meg az emberiség számára a formák világában.

Mesterek és tudósok bebizonyították, hogy a karmikus ok-okozati turkálás a tudat számára olyan, mintha mindig szennyvíztelepbe mártózna meg az egyén és közben várná, hogy tiszta, vitális, üdvös, teremtő képes legyen. Ahogy a szennyvíz is áraszt lenyomatot, így a tudatalattiba és tudattalanba merült egyén is a teremtési mátrix számára kellemetlen illatot áraszt. Szívünk minden szeretetével, együttérzésével, és segítési szándékával írjuk-e sorokat. Csoda, hogy akár évtizedek ilyen hagyományos spirituálsi orientáció után felkeltve a szennyeződés, és karmikus gyökér okok sötét természt alatti erőit a gyakorló még életben marad.

Az ősi és a korszerű kvantum tudományi felfedezések azonban egy radikális változtatási konstrukciót mutatnak. 180 fokos fordulatot. A felsőbb intelligenciából leáradó SZFH gondivelés karmikus ok-okozati dolgokban nem turkál, hanem felülről leáradva égeti el azokat. Nemesítve az ilyenkor felszabaduló káros erőt áttranszformálva pozitívvá. Az ilyen erőt kioldja és úgy transzformálja, nem pedig elszabadítja az egyén hétköznapi tudatára, ellentétben a közismert eljárásokkal.

Ahogy a koszt sem a piszkot turkálva, hanem egy jó illatos frissítő fürdővel távolítjuk el, úgy karmikus forrás problémáinkat sem ásással, és fejtegetesséel, hanem a felsőbb frekvenciák öblítő és sorsformáló áldásos, szent hullámaival öblítjük le magunkról. 

Hogyan működik az SZFH részletesen?

Egy ingyen letölthető részletes tanulmányban egy új spektrum nyílik ki a kor eddigi lelki érdeklődésű emberének. Egy 180 fokos pozitív fordulat.

  • Text Hover
Vajon milyen spirituális jövő várja a szellemi gyakorlókat az új radikális fordulattal? Milyen próbatételek fenyegetik az emberiséget? Hogyan lehet ebből egészségesen, boldogan, bőséggel felülemelkedni biztonságosan? Mindezt is megtudod az ingyenes részletes tanulmányból.

Egyénre Szabottság

Tapasztalati Alapú

Jótékony kiáradó hatás, magánéletbe integrálhatóság

Miben rejlik ennek az új tudatszint lépcsőnek az ereje?
Sok szakember, tudós, tanító, mester, ágazat, guru, úgy véli, hogy a világon ismert jobbnál jobb módszerek, szakértelem  zsenialitása miatt vannak változások. Mi viszont úgy tapasztaljuk, és látjuk, hogy maga a spirituális ember a Zseniális. Benne születnek meg és alakulnak át a dolgok. Az új tudatszint az egyén kibontakozásra váró rejtett képességeiben, és nem az ágazatban rejlik. Noha a maximális eszköztárat hozzá hivatottak vagyunk megadni.
Vezetőség Tagok

  • Kovács Csaba Imlador
    Alapító