A Nő és a Szentség Hullámai

SZFH viszonya a hölgyekkel.
A frekvenciák által létrehozott kutatás a Női nemben óriási lehetőséget tárt fel. Így ez a hatalmas titok beigazolódik, hogy az ősi fejlett társadalmakban miért nők voltak hatalmon a matriarchális rendszerekben. 
A női nem nagyon méltatlanul el lett nyomva több ezer éven keresztül. Mitől féltek vajon az elnyomók? Önmagában a női nemtől biológiailag, vagy pedig attól az erőtől, amivel kapcsolatban áll, melyet a szívében hordoz?

A nők mivel alapból befogadó jelleggel születnek, komoly veszélyt jelentettek a korrupt, és elnyomó hataloméhes orientált emberekre. A nő minden porcikája a legérzékenyebb finomhangolási lehetőséget hordozza magában a szakrális frekvenciák hullámainak befogadására.

Mivel a női archetípus eleve szív orientált, így nem lehet manipulálási értelemben kiszámítható. Mivel a szív útja sürög, forog, és nem lineárisan halad, hanem a szív hömpölyög, táncol a mindennapok történéseinek atomjai között, ezért az elnyomók nagyon rettegtek a hölgyek önismereti lehetőségeitől.
Minden érett társadalom, mikor női uralkodóházát elveszítette, és patriarchális, férfi uralkodó került hatalomra, a nőiség kozmikus minősége lefokozódott a köztudatban tárgyként. Volt olyan társadalom, ahol az állat magasabb rangot kapott, a nő pedig egy székkel vetekedett hierarchikusan.

A nőnek azért nincs lelke, mert maga a lélek, és ő az élet forrása.    
  • Text Hover
Olyannyira féltek a női nemet hatalomra engedni az akkori kor harcos férfiai, hogy sok nővel elkezdték elhitetni, hogy csak tárgyak. Indiában, mikor megrontották, és letaszították a trónról a női uralkodókat, kitalálták, hogy, ha az elhunyt férjet temetik, az élő nőt el kell égetni és vele temetni.

A magas rendű tantrikus utak, akik szakrális frekvenciákkal dolgoztak a nőt úgy határozták meg, hogy a nőnek nincs lelke, mert Ő maga a lélek. A létromlás úgy kezdődött, hogy az ellenuralom a mondat második felét kitörölte, és azt hangoztatta, hogy a nőnek nincs lelke.    
  • Text Hover
A női nem ereje még a lefokozás idején is olyan erős volt, hogy tudat alatt rettegtek tőle az elnyomók. Szakrális nők az elnyomás ideje alatt is kimagasló emberfeletti erőket mozgattak meg, és leírhatatlan gyógyírt, erőt, átalakulást szolgáltattak környezetüknek minden egyes megnyilatkozásukkal.

Sokan felháborodnak jelenleg is a nők erején a spiritualitás témakörében, pedig, ha őszinték szeretnénk lenni tegyük egymás mellé a férfi megvilágosodott szenteket, és a nőket a történelmi krónikákban, szentiratokban, és nézzük meg melyik nemből van több nyilván tartva. 95-5%-ra oszlik el, dől a mérleg a férfi szentek javára, holott napjainkban is, és régi néphagyományi forrásokból kiderül, hogy a szent nők sokkal többen voltak. Többen voltak létszámra, ám egóra annál kevesebbek.

Egy szent nő nem térített senkit, csendben tette a dolgát. Olyan szakrális frekvencia hullámokból szőtt erőteret termelt, amely önmaga hatalmas teremtő erőt rezegtetett végig mikro környezetén, és kiemelkedő hölgyek között ez ma is egy élő realitás.   
  • Text Hover
Ha bölcsességet szeretnénk önteni a társadalmi, és emberi közösségeinkbe, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a női erő szimbólumként az egyik legfontosabb kapu a teljességre. Nagyon sok embernek fáj, ha a valódi és hiteles spirituális ösvény lerántja a leplet a nők háttér dimenziós küldetéséről, miszerint a nő sokkal magasabb rendűbb, mint a férfi. Ez nem leminősítés, hanem tény, ugyan is egy férfi nem képes életet adni. Egy nő sokkal jobban be van programozva kozmikusan a túlélésre. Ez pedig sértő az elnyomó szemléletűeknek.

A Szakrális Frekvenciák Hullámai a nőiség minőségével működnek igazán hatékonyan. A befogadás minőségével. A hullámokra való érzékenység minőségével. Hisz, ha valaki szeretne át transzformálódni, akkor mindegy, hogy férfi-e, vagy nő, a meditatívságának tudati minőségének a női princípium szerint érdemes működnie. Vannak ösvények melyek a férfi jegyekre összpontosítanak, a mi eljárásunk a pozitív építő női minőség befogadó erejére.

Ez nem a nemek felcseréléséről, vagy helytelen keveredéséről szól eljárásunkban. Nem! Ez arról szól, hogy kiegyensúlyozódnak a női és férfi animus-anima elemek, ahogy Carl Gustav Jung híres pszichológus is vizsgálta.

Az állandóan feszült férfinak nem az oldja meg a problémáit, ha lemészárolja környezetét, rázúdítja agresszióját gyermekére, párjára, hanem az, ha oldja a feszültségét, agresszióját. Ez pedig mindenképpen női minőség. Ekkor válik igazán férfivá. Mert védelmező, még magasabb teremtővé válik, nem fojtja le az energiáit agressziótermelő gépezetté a psziché savas bugyraiban. Kioldja magából, nem irányítva senkire. Gyógyulási erővé transzformálva a vitalitás felhőjében felfrissülve.
  • Text Hover
A nőknek hatalmas spirituális jog gyakorlás jár. A női minőség rejtelmei és varázs erői akkor aknázódnak ki igazán, ha valaki kibontakoztatja a szakrális frekvenciák hullámainak segítségével a felsőbb rezgésű minőségeket. Agresszív furkósbottal lehetetlen kopogtatni a Mennyek Országának ajtaján. A női teremtő szívtől automatikusan kinyílik. 

Egy nő, ha felvállalja magát, azt, aki Ő maga, olyan mélyen olyan megértési szinttel, ahogy képes, automatikus gyógyulást indít el. A szakrális frekvenciák hullámaival való munka pedig olyan, mintha ráhúzna egy nagyítót a folyamataira, meg 777X-ezve a hatást.

A nőnek azért nincs lelke, 

mert maga a Lélek, és ő az élet Forrása.