Ó Darwin, miért tettél tönkre több generációt!?

Mégsem a legerősebb Darwini csúcslétező marad életben!? 

Kutatások szerint a magasabb frekvencia hullámokkal kapcsolódó rezgésű lényeké az evolúció új lépcsője, 
és a biztonságos túlélés záloga.


A bölcsek és a modern tudósok szerint is szegény Darwin, aki úgy tűnik, hogy kizárólag ő maga a majomtól származik elfelejtette, hogy embertársaink, testvéreink Istenből, a Kozmoszból, a Szeretetből származnak. A pszichobiológia legújabb kutatásai mind alátámasztják, hogy az emberi test azért jött létre, hogy képes legyen a szeretet megnyilvánítására. Sejtjeink, szöveteink, neuronhálózataink az együttérzés, mások segítése, és a túlvilágot evilággal összekötő kreatív nemes élet megteremtésére hivatottak.
  • Text Hover
Ne féljen többé a Kedves Olvasó! Ünnepélyesen támasztják elő a kutatások is, hogy az emberi létnek célja van egy magasabb kozmikus hivatás betöltésére.  
Több generáció dőlt nyomorba olyan felületes és gyerekes egysíkú vizsgálatoktól, melyek alulról vizsgálták a valóságot. Egy szűk és korlátolt állapotban. Ezek az emberek nem Jézus, nem Buddha, nem Lao Ce képességével rendelkeztek intelligenciára.
Ezek az emberek egy részterületen értek el ugyan eredményt, a magasabb nagy egész dimenzió látószégről azonban halvány sejtésük sincs. Az evolúció pedig teljesen más alapokon nyugszik. Az evolúció valódi értelme nem a tudósok, hanem a misztikusok, mágusok, lelki életet élők, embereken segítők előtt nyilvánul meg.
2020-ban a világ már nagyon anyagelvű lesz. Ez egyre jobban, begyorsul hétről hétre, aztán napról napra a matériába való süllyedés bizonyos alsó nézőpontú emberek radioaktív és káros tudatkisugárzása által.
Ha visszanézünk a tavalyi, aztán a tavalyelőtti, aztán egyre jobban visszamenőleg az elmúlt 15-25 évre, láthatjuk, hogy másként működött a világ. Finomabb, színesebb rezgések voltak. Az emberek nyitottabbak voltak ösztönösen, bár nem volt mindenki szent. Az utóbbi években a fogyasztás alapú illúziók dédelgetésére épülő társadalom két részre szakította markánsan az emberiséget.
Teljesen más rezgések rezegnek napjainkban, és ez egyre erősebb terhet jelent az érző szívű tiszta lelkeknek energetika tekintetében. Noha elég pozitívak, és csodás képességeik vannak, ezek a valóban hiteles spirituális emberek ellensúlyozzák a kollektív sötétség erőit a bolygón.
Társadalmi felelősség vállalásunk, hogy minden embernek lehetőséget adjunk a 2020-tól következő folyamatosan nehezedő megpróbáltatásokra energetikai, rezgési védelmet, segítséget, erősítést adni. Ez egy csodás teremtő időszak lesz azoknak, akik élnek a lehetőséggel, és felerősítik teremtő erejük, és energetikai hatásuk, mind öngyógyulási, mind kezelési, mind meditációs, relaxációs képességeiket.
Ezekkel a Szakrális Frekvenciák Hullámaival rezgő emberek fogják az új emberiség és evolúciós lépcső szintjeit megformálni. Ti vagytok a kulcs. Nélkületek az élet nem maradna fenn a bolygón. Akár milyen megpróbáltatásokon mentetek keresztül, tudjátok, hogy atomok táncainak rezgési hullámaiként vagytok egy magasabb dimenzióban tartózkodva jelen. Soha ne ragadjatok meg a problémákban! Emlékezzetek, frekvenciák mindig a segítségetekre vannak, csak meg kell tanulni használni őket.
Amikor mindenen áthatoló atom valaki, nincs az a nehézség, ami vissza rettentené. Erre emlékezzetek, akkor is ha magányosak vagytok, mert Krisztustól Buddháig minden fáklyavivő nagymester a frekvencia rezgések magasabb birodalmában ott vibrál, és várják, hogy az emberiség észhez térjen, majd a szívbe megtérjen.
Emlékezzetek! Mindig emlékezzetek! Az atomok szent tánca soha nem hagy cserben titeket!